Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van De Verhuurmakelaar (https://www.deverhuurmakelaar.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van De Verhuurmakelaar betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van De Verhuurmakelaar.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Verhuurmakelaar berusten bij De Verhuurmakelaar. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Verhuurmakelaar is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan De Verhuurmakelaar, info@deverhuurmakelaar.nl.

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van De Verhuurmakelaar geeft De Verhuurmakelaar geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van De Verhuurmakelaar.
De Verhuurmakelaar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van De Verhuurmakelaar, de onmogelijkheid de website van De Verhuurmakelaar te gebruiken, uit de levering van diensten door De Verhuurmakelaar of het gebrek aan levering van diensten door De Verhuurmakelaar.

Wijzigingen

De inhoud van de website van De Verhuurmakelaar wordt regelmatig bijgewerkt. De Verhuurmakelaar behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van De Verhuurmakelaar te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 13 mei 2020.