Real Estate Rental Service
plaatje

Beheer

De beheeractiviteiten bestaan uit financieel/administratief beheer en technische
beheer. Kortom alles wat bij verhuur van een woning komt kijken.
De kosten voor het beheer per maand bedraagt € 50,00 exclusief BTW.

Financieel/administratief beheer:
De huur zal -afhankelijk van het ingaan van de huurovereenkomst- direct door De
Verhuurmakelaar aan u worden overgemaakt. Uw huur is dus altijd op tijd op uw
rekening. Bij een eventuele huurachterstand sturen wij direct een aanmaning.
Wanneer deze termijn overschreden wordt, schakelen wij direct op kosten van de
huurder een incassobureau in.

Technisch beheer:
De Verhuurmakelaar draagt zorg voor het inspecteren van uw woning bij
verhuurmutaties. Zo ook verhelpen wij, uiteraard in overleg met u, technische
storingen en coördineren de onderhoudsopdrachten.